هوش تجاری بایگانی - داشبورد مدیریت صدف |‌ نرم افزار داشبورد ساز و گزارش ساز

فاکتورهای مهم در پیاده‌سازی موفق هوش تجاری

سازمان‌ها یا شرکت‌ها باید قبل از ورود به پیاده‌سازی هوش تجاری، از سه مطلب زیر مطمئن باشند:

  • پروژه از حمایت کافی از طرف مدیریت ارشد برخوردار است
  • سازمان به سطحی رسیده باشد که نیازمند پیاده‌سازی هوش تجاری است
  • داده‌های کسب و کار به لحاط کیفی و کمی در حد قابل قبولی باشند

ادامه مطلب

هوش تجاری چیست؟

هوش تجاری مجموعه‌ای از ابزارها است که داده‌های خام شما را به اطلاعات با معنی و کاربردی تبدیل می‌کند که می‌تواند در تحلیل کسب و کار استفاده شود. در جهت شناسایی، توسعه و حتی ساخت فرصت‌های استراتژیک کسب و کار، تکنولوژی‌های مرتبط باید بتوانند از حجم زیادی از داده‌های غیر ساخت یافته استفاده کنند. هدف هوش تجاری این است که داده‌های با حجم بالا را به سادگی یکپارچه کند. شناسایی فرصت‌های جدید و پیاده‌سازی استراتژی‌های موثر بر اساس این یافته‌ها می‌تواند برای کسب و کار مزیت‌ها رقابتی به همراه داشت باشد و همچنین پایداری آن را در بلند مدت تضمین کند.ادامه مطلب